ICG® Pro Level

Online Certification
 
 

Numer artykułu: 8008002

Punkty kredytowe:

 • REPS / CIMSPA: 4.0
 • NASM: 0.8

Dostępne języki:: English, Deutsch, Pусский, español, Türkçe, portuguesa, عربى

 

Szkolenie obejmuje planowanie, strukturyzowanie oraz praktykę w prowadzeniu zajęć zorientowanych na uczestników średnio zaawansowanych oraz zaawansowanych, w tym odpowiednie techniki jazdy, zasady kontroli zdrowia i bezpieczeństwa, jak również odpowiedni dobór muzyki. Certyfikat uprawnia do kontynuowania edukacji w programach szkoleniowych ICG®.


Zaplanuj, zorganizuj i przeprowadź zajęcia Indoor Cycling Poziom 1-4, stosując metodę ekstensywnych interwałów długiego czasu 1:1, 2:1 i 3:1; na zajęciach Poziomu 4 wszystkie techniki jazdy muszą być zastosowane.

 • Zasada 10 punktów ustawienia roweru
 • Dobierz właściwą muzykę i kadencję do odpowiednich części zajęć
 • Metodyka i dydaktyka zajęć
 • Korygowanie uczestników, poprawianie błędów w technice jazdy
 • Dobór właściwych technik jazdy dla poziomów P1-P4
 • Dobór prawidłowych zakresów treningowych każdej części (strefy tętna)
 • Zastosowanie głównych technik jazdy przy muzyce z uwzględnieniem Dużej 1 (pierwszy beat bloku muzycznego)
 • Prawidłowa prędkość pedałowania do tempa muzyki
 • Przedstawianie i wyjaśnianie technik jazdy we właściwym czasie
 • Cueing werbalny i niewerbalny poszczególnych technik jazdy
   
 
€ 149.95 w tym 19% VAT

 

zablokowane