ICG® Competitive Cycling

Online Certification
 
 

Numer artykułu: 8008205

Punkty kredytowe:

  • REPS / CIMSPA: 4.0
  • NASM: 0.4
  • ACE: 0.4

Dostępne języki:: English, portuguesa

 

Ten akredytowany moduł zawiera ważne informacje na temat kluczowych czynników wzrostu wydajności w Indoor Cycling, ustalania aktualnego stopnia wytrenowania danego sportowca oraz jak skuteczny trening w różnych odmianach sportów rowerowych może zostać ustrukturyzowany w celu uzyskania większej wydolności, szybkości i siły. 

  • Kluczowe czynniki wpływające na konkurencyjną wydolność w Indoor Cycling
  • Ustalanie indywidualnego stopnia wytrenowania danego sportowca
  • Skuteczna strukturyzacja planów treningowych w różnych odmianach sportów rowerowych
  • Wzrost wydolności, szybkości i siły w sportach rowerowych
     
 
€ 29.95 w tym 19% VAT

 

Zarezerwuj teraz