ICG® Myride the Ergogenic Effect

Online Certification
 
 

Numer artykułu: 8008104

Punkty kredytowe:

  • REPS / CIMSPA: 4.0
  • NASM: 0.4
  • ACE: 0.4

Dostępne języki:: English, portuguesa

 

Ten akredytowany moduł zawiera istotne informacje na temat efektywnego stosowania muzyki i video na zajęciach Indoor Cycling oraz ich wpływu na wyniki sportowe. Ponadto moduł ten oferuje możliwości implementacji tych aplikacji w obszarze fitness poprzez progresywne technologie komunikacyjne. 

  • Ugruntowana teoria na temat stosowania muzyki i video, które są używane w klubach fitness i na zajęciach grupowych
  • Wpływ zmiany tempa muzyki i intensywności na emocjonalne i behawioralne reakcje uczestników
  • Zależność między muzyką a Forward Motion Videos w celu zidentyfikowania neuronowych źródeł zjawisk empirycznych
  • Rola pobudliwości neuronów ruchowych w reakcjach fizjologicznych, emocjonalnych i behawioralnych, która występuje podczas połączenia percepcji muzyki i Forward Motion Videos
     
 
€ 79.95 w tym 19% VAT

 

Zarezerwuj teraz